Combo Scan


Combo Scan

COMBO SCAN არის ძალზედ კომპაქტური, სწრაფი და სრულად ავტომატიზირებული ID ბარათის და პასპორტის  სკანერი, რომელიც  განკუთვნილია მონაცემების შეტანისთვის. მისი სიზუსტე და სისწრაფე მარტივს და ეფექტურს ხდის  ნებისმიერ საქმიანობას სადაც საჭიროა პირადობის მოწმობის და პასპორტის შემოწმება და  იდენტიფიცირება. მაგ: სასტუმროები, კაზინოები, ავტომობილების გაქირავების პუნქტები და სხვა.