Kiosk Scan


Kiosk Scan

Kiosk Scan  არის სწრაფი და სრულად ავტომატიზირებული ID ბარათის და პასპორტის სკანერი , რომელიც განკუთვნილია პროგრამაში მონაცემების შეყვანისთვის. ის იდეალურია თვით მომსახურეობის ტიპის ჯიხურებში, სავაჭრო ავტომატებსა და სხვა მომსახურეობის ზონებში დასაინსტალირებლად.