Kiosk Smart


Kiosk Smart

 Kiosk Smart არის სრულ გვერდიანი ელ. პასპორტების და  ID ბარათების წამკითხველი მოწყობილობა ჯიხურებისა და დაცული ავტომატიზირებული   გასასვლელებისათვის.