FiT240
FiT240
FiT333
FiT333
FiT032
FiT032
FiT239
FiT239
Combo Scan
Combo Scan
Combo Smart
Combo Smart
Kiosk Scan
Kiosk Scan
Kiosk Smart
Kiosk Smart
PRMc
PRMc
SpeedCam
SpeedCam
პაროლის გენერაციის მოწყობილობა
პაროლის გენერაციის მოწყობილობა
VASCO
VASCO
ბოროსკოპური კამერა
ბოროსკოპური კამერა
ALCOSCAN
ALCOSCAN
AFS510
AFS510
სასიცოცხლო მაჩვენებლების მონიტორი
სასიცოცხლო მაჩვენებლების მონიტორი
ვიდეო ლარინგოსკოპი
ვიდეო ლარინგოსკოპი