ალკოტესტერი, ალკომეტრი


FiT240


Fit 240 არის ალკოჰოლის შემცველობის მზომი პროფესიონალური ხელსაწყო. პორტატული პრინტერის საშუალებით, ის იძლევა დეტალური ინფორმაციის ამოღების შესაძლებლობას. საჭიროებს დამატებით აქსესუარს - მუნდშტუკს.