: + 995 32 2940556; +995 32 2432643; +995 32 570 101083.
: ა. წერეთლის გამზ. №49-51-51ა, ოფისი 4ბ; 0154 თბილისი, საქართველო.
: info@mc.com.ge